Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informujemy, że firma ARBELON Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego, Działanie 2.1.

1. Numer umowy dotacji

UDA-RPSL.02.01.00-00-011/12-00

2. Tytuł projektu

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez budowę przesyłowej magistrali światłowodowej na terenie gminy miasta Częstochowy”.

3. Krótki opis projektu

Inwestycja realizowana przez firmę Arbelon Sp. z o.o. polega na budowie światłowodowej sieci dystrybucyjnej na terenie Częstochowy. Sieć dystrybucyjna będzie miała długość 4,9 km i zostanie wybudowana z wykorzystaniem rurociągów mikrokanalizacji światłowodowej. Po zakończeniu budowy do rurociągów zostaną wdmuchnięte mikrokable światłowodowe, które stworzą sieć w technologii FTTx, na odcinku od węzła dystrybucyjnego, zlokalizowanego w Centrum Częstochowy do dzielnicy Grabowka/Lisiniec. Budowa sieci na tym obszarze umożliwi dostarczenie odbiorcom usług szerokopasmowego, symetrycznego dostępu do Internetu w najnowszej technice NGN / NGA, o przepływności minimum 10 MBit/s. Osoby, które dotychczas były pozbawione takich możliwości, zyskają dostęp do nowoczesnych usług multimedialnych, o najwyższej możliwej jakości i niezawodności. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji, 2379 osób oraz szkoły, przedszkola i inne instytucje uzyskają możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu.

4. Termin realizacji projektu

Rozpoczęcie projektu: 16/04/2012

Przewidywane zakończenie projektu: 30/11/2015

5. Dane finansowe

Wartość inwestycji = 1 662 327,87 zł

Koszty kwalifikowalne projektu = 1 137 113,71 zł

Wnioskowane dofinansowanie = 830 093,00 zł

Poziom dofinansowania = 73%

6. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w ramach projektu

6.1. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie materiałów promocyjnych:

 • Zapytanie ofertowe nr ZO-01-02_2015
  Kliknij »   aby pobrać plik   « Kliknij
 • Ogłoszenie wyników konkursu ofert do zapytania ofertowego nr ZO-01-02_2015
  Kliknij »   aby pobrać plik   « Kliknij

6.2. Ogłoszenie o przetargu na wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z punktami dystrybucyjnymi:

 • Zapytanie ofertowe nr ZO-02-10_2014
  Kliknij »   aby pobrać plik   « Kliknij
 • Zmiana z 03.11.2014 r. do zapytania ofertowego nr ZO-02-10_2014
  Kliknij »   aby pobrać plik   « Kliknij
 • Ogłoszenie wyników konkursu ofert do zapytania ofertowego nr ZO-02-10_2014
  Kliknij »   aby pobrać plik   « Kliknij

6.3. Ogłoszenie wyników konkursu ofert, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego: