• Pakiety Światłowód
  • Internet solo swiatlowod web
Spółki Telsat.tv Sp. z o.o. oraz Arbelon Sp. z o.o. obie z siedzibą przy ul. Wilsona 10/12 lok. 56B w Częstochowie informują, że po blisko trzyletniej współpracy postanowiły dokonać połączenia. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KHS, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – Arbelon Sp. z o.o. na spółkę przejmującą – Telsat.tv Sp. z o.o. Na skutek połączenia, zgodnie z art. 494 § 2 KSH, spółka przejmująca - Telsat.tv wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej - Arbelon, a spółka Arbelon zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Dla abonentów i kontrahentów oznaczać to będzie zachowanie pełnej ciągłości prawnej i organizacyjnej w tym również zachowanie ciągłości świadczonych usług. Celem połączenia spółek Telsat.tv i Arbelon jest wprowadzenie do sprzedaży nowych usług, zwiększenie zasięgu działalności oraz umocnienie pozycji na rynku usług telekomunikacyjnych. Warunki połączenia zostały określone w Planie Połączenia, który na podstawie art. 500 §2¹ KSH został udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach obu Spółek: www.telsat.tv, www.arbelon.com.pl. Plan będzie dostępny nieprzerwanie, na wskazanych stronach internetowych, do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia spółek.
Pełna treść Planu Połączenia -> link do planu


Naciśnij CTRL i przewiń, by przybliżyć mapę

Dane mapy
Dane do Mapy ©2017 Google
Dane mapyDane do Mapy ©2017 Google
Dane do Mapy ©2017 Google
Mapa
Satelita


Biuro Obsługi Klienta
ul. Wilsona 10/12 lok. 56B
(parking przy filharmonii)
Jest czynne
Od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
Od 16:00 do 21:00 do państwa dyspozycji jest
Nasz dyżurny technik dostępny pod numer 603 877 776

Serdecznie Pozdrawiamy